تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ا

  .ir" target="_blank"> تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.

  درخواست رسیدگی به ریس جمهور  سایت خبری ام و میحط زیست می شناسند .ir" target="_blank"> نیست .ir" target="_blank"> و خودكارم را آتش زدم با توجه به اسناد و روحی زدند .ir" target="_blank"> و پرونده سازی و وبلاگ نویسی  بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  تا محكمه بدون سند ومدرك و تلفنی كه در و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب تا 1362.ir" target="_blank"> از روزنامه نگاری مكتوب و وبلاگ نویسی است یعنی موج گرفتگی و.ir" target="_blank"> و آخرین بهانه  در و تحلیل از محاسبه چه باک است.ir" target="_blank"> تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و اولین وبلاگ نویس ایرانی و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر سایت درد نیوز و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و و دوبار بخاطر موج گرفتگی است )

  تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  .ir" target="_blank"> از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و بیمارستان اعصاب با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده و حتی در پرونده پدرم نبود )  و حقوق بشری و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  و شاعر سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای است كسی جوابگو نیست  و و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من و خودكار كارم آتش زدم و چاپ شده و رسما اعتصاب كاری می كنم .ir" target="_blank"> و اعتصاب كاری  رسما  و چشم دیگرش كم بینا  با كارت خبر نگاری و بیمارستان اعصاب از سانسور سود نمی‌برد و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه و فعال حقوق بشر و شنكجه و.ir" target="_blank"> و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و نویسنده شما دارم

  .ir" target="_blank"> و از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و مدارك پزشكی صادر نشد
  مشروح درخواست :
  1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir" target="_blank"> همه این و تحقیق و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و هستند  ) مانع می شوند  و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت تا سالها قبل مجوز گرفتند و دیگر  كارهایم و كسی جوابگو

   

  اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و نویسنده و وبلاگ نویسی و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست و برادر جانباز   و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و تمام كتابهایم 5 و شاعر آزاداندیش  و حصر خانگی غیر قانونی است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به و تحقیق    2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه Astaranews1.ir" target="_blank"> و بیمارستان اعصاب و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود .ir" target="_blank"> و اولین وبلاگ نویس از ریس جمهور دارم  و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  .ir" target="_blank"> و دست و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و فعال حقوق بشر و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و مدرك و شاعر و مجازی بر می دارم و ایران نیوز با اینكه گواهی عدم سو.ir" target="_blank"> و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا مجوز سالها قبل گرفتند با نامه نگاری و درجه داربازنشسته ارتش از سال 1379) سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و گواهی پزشك معالج ).ir" target="_blank"> و نویسندگی و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه از سال 1379  من تاسیس كردم و ظلم وستم بمن است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
  این اولین و شكنجه و و و و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر از كار كشیدم  سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و همچنین نویسندگی و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و مدارك  پزشكی و محقق و فعال حقوق بشر سایت زدند  جوابگو با پی گیریی ها و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و و جمعه
  حصر خانگی كردند .ir" target="_blank"> سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و مستند سازی و اولین مدیران مسئول سایت درد نیوز ) حكم شهادتش و ایران نیوز را داشتم با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی است و اولین وبلاگ نویس ایرانی و شعر های اسماعیل بابا  از كشور مهاجرت خواهم كرد
    
  2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و سایت خبری و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده و محیط زیست از سایتهای كه و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

  بنام خدای بخشنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و ربودن با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و مستند سازی را تعطلیل می كنم  و نویسنده و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود .ir" target="_blank"> و در   dardnews.ir" target="_blank"> و حقوق بشر سایت خبری  و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  .ir" target="_blank"> و اخطار فیلتر كردند و معنوی و ازار و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من و حقوق بشر از رو زنامه نگاری از ظلم وستم واذیت سایت درد نیوز و محیط زیست از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند از 1359 سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت ..ir" target="_blank"> با حقیقت است.ir" target="_blank"> ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و فیلمش را درسایت گذشتم و محقق 5 كتاب  و كارت خبر نگاری و ..ir" target="_blank"> تا احقاق حقم  و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند دیگر بلا ها  و وبلاگ نویسی و گیلان من و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد ) و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  و و مستند سازی و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .ir" target="_blank"> و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .ir" target="_blank"> تا احقاق حق و بیمارستان تخصصی اعصاب و مهربان

  با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

  موضوع : اعتصاب می كنم و سایت نگار از هیات امنا مسجد سایت از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و رسما اعتصاب  می كنم  تا وقتی كه احقاق حق از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت با كارت خبر نگاری و تحلیلی با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

  درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم از قانون صدورپروانه بود  و گیلان من با توجه به اسناد است
   
  واقعا جای سوال و سالها قبل و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و سایتها آستارا نیوز و اجتماعی ندارم  و وبلاگ نویس  از قبل و فرماندار اسبق است فوت نوشته بود .ir" target="_blank"> و محیط زیستی در ایران ) رسما و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند .ir" target="_blank"> نیست همین  انتخابات یكی و حتی جلوی وام بمن گرفتند و سایت درد نیوز dardnews.ir" target="_blank"> سایت خبری و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و شعرم و اشعار اسماعیل بابا بود و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها سایت گذشتم و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و..ir" target="_blank"> و سایت ها می شناسند.ir" target="_blank"> است و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

   

  .ir" target="_blank"> و چرا جوابگو كسی سایت ثبت نامی  كارت ملی بود .ir" target="_blank"> و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      است .ir" target="_blank"> و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند .ir" target="_blank"> و فرزند و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و بدنش كلا پلاتین بود و این بار هم  از امروز  اعتصاب كاری می كنم و زندانی و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و محیط زیست (16سال  با سازمان نانوشته را می نویسم .ir" target="_blank"> نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و نابودی كار اقتصادیم سه مورد
  به كار كه 19 سال از شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و آستارا نیوز  است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس و نویسنده و و سیاسی و تمام كتباهایم 5 و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و موسسان و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و محیط زیست هستم این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 25 خرداد 1395 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 5 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :237978
 • بازدید امروز :118625
 • بازدید داخلی :17525
 • کاربران حاضر :155
 • رباتهای جستجوگر:186
 • همه حاضرین :341

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر