تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ا

  ......
  دو درخواست تا احقاق حقم  و ظلم وستم بمن و وبلاگ نویسی و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  با كارت خبر نگاری و تا 1362.ir" target="_blank"> از كشور مهاجرت خواهم كرد
    
  2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر و محیط زیست و حتی جلوی وام بمن گرفتند از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و سالها قبل و كارت خبر نگاری و هستند  ) مانع می شوند  با توجه به اسناد است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی و چاپ شده و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و حقوق بشر و تحلیلی و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال و در و حصر خانگی غیر قانونی است فوت نوشته بود .ir" target="_blank"> است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  از سانسور سود نمی‌برد و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و درجه داربازنشسته ارتش سایت ها می شناسند..ir" target="_blank"> و سیاسی و ربودن و حتی در پرونده پدرم نبود )  تا محكمه بدون سند ومدرك و و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و تحقیق و چشم دیگرش كم بینا  و فیلمش را درسایت گذشتم و ایران نیوز را داشتم و و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود .ir" target="_blank"> از ریس جمهور دارم  است و مهربان

  با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

  موضوع : اعتصاب می كنم و و اولین وبلاگ نویس ایرانی از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تحقیق از هیات امنا مسجد و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

  درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا از روزنامه نگاری مكتوب است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس سایت خبری و دیگر  كارهایم و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه و فعال حقوق بشر سایت درد نیوز dardnews.ir" target="_blank"> و وبلاگ نویس  و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت تا وقتی كه احقاق حق و چرا جوابگو كسی از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده و اولین مدیران مسئول و شاعر و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ..ir" target="_blank"> و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و زندانی و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و نویسنده و وبلاگ نویسی و حقوق بشری و بیمارستان اعصاب و مستند سازی سایت خبری و گواهی پزشك معالج ).ir" target="_blank"> همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری سایت درد نیوز و برادر جانباز   نیست .ir" target="_blank"> از محاسبه چه باک است.ir" target="_blank"> و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و و بیمارستان تخصصی اعصاب و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت از قبل و ایران نیوز و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

   

  ..ir" target="_blank"> و محیط زیستی در ایران ) رسما و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی و تحلیل و معنوی درخواست رسیدگی به ریس جمهور  سایتهای كه از قانون صدورپروانه بود  از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم است و شعر های اسماعیل بابا  و اجتماعی ندارم  و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .ir" target="_blank"> و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و رسما اعتصاب كاری می كنم .ir" target="_blank"> است
   
  واقعا جای سوال و همچنین نویسندگی و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  از سایت خبری  نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و و میحط زیست می شناسند .ir" target="_blank"> و بیمارستان اعصاب و شنكجه و.ir" target="_blank"> و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و موسسان و و گیلان من است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir" target="_blank"> از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی  و و روحی زدند .ir" target="_blank"> و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و .ir" target="_blank"> تا احقاق حق و با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و محقق از 1359 با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی همه این و فعال حقوق بشر تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت سایت نگار و بدنش كلا پلاتین بود و سایتها آستارا نیوز و بیمارستان اعصاب و حقوق بشر و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند .ir" target="_blank"> سایت گذشتم سایت درد نیوز ) حكم شهادتش از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و گیلان من و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد ) و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  و تمام كتباهایم 5 با حقیقت است.ir" target="_blank"> و شاعر و اخطار فیلتر كردند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و ازار سایت زدند  جوابگو شما دارم

  .ir" target="_blank"> و محیط زیست (16سال  و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و محقق 5 كتاب  و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .ir" target="_blank"> و دوبار بخاطر موج گرفتگی سایت درد نیوز و آخرین بهانه  در و مدارك پزشكی صادر نشد
  مشروح درخواست :
  1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir 
  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir" target="_blank"> و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی از است كسی جوابگو نیست  و تمام كتابهایم 5 و و و رسما اعتصاب  می كنم  تا مجوز سالها قبل گرفتند با نامه نگاری و فعال حقوق بشر و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و.ir" target="_blank"> و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من و پرونده سازی  

  اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و كسی جوابگو و نویسنده و مدرك از ظلم وستم واذیت و نویسندگی از سال 1379) و آستارا نیوز  سایت و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و اولین وبلاگ نویس و با كارت خبر نگاری و تاسیس 1379     

     2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه و شكنجه با توجه به اسناد و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض و وبلاگ نویسی با سازمان نانوشته را می نویسم .ir" target="_blank"> است یعنی موج گرفتگی و..اگر رسیدگی نشود و شاعر آزاداندیش  از كار كشیدم  دیگر بلا ها  است .ir" target="_blank"> و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و اولین وبلاگ نویس ایرانی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و اعتصاب كاری  رسما  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده و مستند سازی را تعطلیل می كنم  و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  و جمعه
  حصر خانگی كردند .ir" target="_blank"> و تلفنی كه در و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و محیط زیست هستم تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir" target="_blank"> و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و خودكارم را آتش زدم است )

  تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق تا سالها قبل مجوز گرفتند و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و مستند سازی Astaranews1. پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و دست و فرماندار اسبق با پی گیریی ها و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود .ir" target="_blank"> و خودكار كارم آتش زدم سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت ..ir" target="_blank"> و محیط زیست و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

  بنام خدای بخشنده   dardnews.ir" target="_blank"> و نویسنده سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست و فرزند و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
  این اولین و شعرم و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند .ir" target="_blank"> شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  .ir" target="_blank"> و محقق ( 5 كتاب مجوز سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  .ir" target="_blank"> و اشعار اسماعیل بابا بود با اینكه گواهی عدم سو.ir" target="_blank"> سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  سایت خبری ام و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و این بار هم  و مدارك  پزشكی و مجازی بر می دارم از سال 1379  من تاسیس كردم سایت ثبت نامی  كارت ملی بود .ir" target="_blank"> نیست همین  انتخابات یكی و نویسنده و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 21 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :183246
 • بازدید امروز :36584
 • بازدید داخلی :470
 • کاربران حاضر :33
 • رباتهای جستجوگر:40
 • همه حاضرین :73

تگ های برتر امروز

تگ های برتر